"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА" е на повече от половин век

През месец декември 2015 година списание "Електротехника и електроника" тържествено празнува своя 50-годишен юбилей.

До 1990 година списание "Електротехника и електроника (Е+Е)" излиза под името "Електропромишленост и приборостроене". Петдесетгодишнината от създаването на списанието е забележителен юбилей в живота на инженерите, научните работници и сътрудници в областта на електротехническите науки, електрониката, комуникациите и компютърните науки. Създадено в годините на бурното развитие на електротехническата промишленост и в златните десетилетия на българската електроника, списанието се превърна в синоним на безспорните успехи, които нашата страна постигна в тази област на науката и техниката през последните 50 години. През всичките тези години то е било и е трибуна на хилядите електро- и електронни инженери за публикуване на техните научни и приложни постижения. Благодарение на ентусиазма и всеотдайността на авторите, на рецензентите и на редакционните колегии списанието съхрани високото ниво на своите публикации и е отличен информатор както за нашите, така и за световните постижения.

Списание "Е+Е" навършва 50 години и успешно навлиза във възрастта на своята творческа зрялост. Не само за човек, но и за всяка обществена институция, това е една изключително плодотворна възраст, в която натрупаните знания, умения и опит (жизнен, социален, професионален) започват да дават най-добри и ползотворни резултати. В продължение на половин век няколко поколения мъдри и мотивирани хора са работили сърцато и всеотдайно за просперитета на нашето списание. Благодарение на всичко, направено от тях, днес ние с гордост и удовлетворение можем да заявим, че списанието "Е+Е" e водещо в областта на електротехниката, електрониката, телекомуникациите и информационните технологии в нашата страна.

Поздравителни адреси по случай юбилея. Албум със снимки от честването в Националния дом на науката и техниката в София.

Презентация-плакат за честването с корици на списанието

EplusE poster

Юбилеен брой с приложения

EplusE-cover-2015-11-12