Списание Е+Е публикува
научни статии в областите

  Традиции

Списание Е+Е има половинвековна история и е най-старото специализирано научно списание в своята област

  Издание на СЕЕС

Съюзът по електроника, електротехника и съобщения, СЕЕС, е независима неправителствена организация

  Рецензирано

Е+Е е най-реномираното рецензирано научно списание за електротехника и електроника в България

 • Високо-иновативни изследвания

  Списание E+E публикува научни статии на високо ниво в областта на електротехниката, електрониката, телекомуникациите и компютърните науки

 • Изпращане на статия

  Процесът на подаване на статии е лесен и бърз, а редакционният екип е отзивчив

 • Рецензиране

  Статиите преминават качествено рецензиране

 • Експедитивност на публикациите

  Списание E+E има ефективен процес на рецензиране, като времето от получаване на статията до нейното публикуване е много кратко

 • Научна Публикация

  Е+Е се издава в хартиен вид като 6 двойни книжки и е регистрирано с номер ISSN 0861-4717

 • Индексиране

  Разпраща се в големите библиотеки у нас и бази данни

Списание
"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"

Списание "Е+Е" е основно място за публикуване на научните трудове на учени и докторанти. Публикациите в него са признавани от специализираните научни съвети и високо ценени от научно-техническата общност у нас.

През 2015 списание "Електротехника и електроника" празнува своя 50-годишен юбилей. До 1990 г. списание "Е+Е" излиза под името "Електропромишленост и приборостроене".

Издаването на списанието става основно със средства от реклами и се субсидира от СЕЕС. То няма комерсиален характер и е строго научно. Неговото призвание е да служи на учените и инженерите от техническите университети, институти, колежи, БАН и на фирмените научно-изследователски центрове.

Редакцията на списание "Е+Е" се стреми да поддържа високо ниво на публикациите в списанието и тяхното оформление. От 2011 г. се публикуват само статии на английски език. Статиите се приемат само по електронен път на адрес . Таксата за разглеждане и публикуване на една статия е 100 лв., която следва да бъде преведена по банков път. Таксата за разглеждане и публикуване на статия за членове на СЕЕС е 80 лв. Банковата сметка, по която се превежда таксата, е:

Бенефициент: СЕЕС
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес на банката: пл. Света Неделя № 7, София 1000
IBAN: BG75 UNCR 9660 1018 8624 01
BIC: UNCRBGSF

Авторите трябва да се запознаят с етичния кодекс, документите за трансфер на авторските права, както и да следват указанията за оформяне на статиите. От 2018 г. списанието ще бъде с "отворен достъп", което ще даде възможност за по-лесно търсене в базите данни и ще допринесе за по-голям брой цитирания.

EplusE-cover-latest-issue

Съдържание и резюмета на статиите от списанието:

  Последен брой